http://www.jurekka1.ecom.net.pl/

OGRóD

Ulubione miejsce do odpoczynku latem (ale też miejsce pracy).W oczku wodnym od kilku sezonów mają siedzibę liny,karasie,w zeszłym roku "uciekinier" z sąsiedztwa - żółw,żaby,ważki,kaczki-krzyżówki (miejsce odpoczynku na trasie przelotów).Ryby odbyły kilka razy tarło,niektóre są już naprawdę spore.Miło obserwować kolejne pokolenia ptaków,które co roku zasiedlają domki lęgowe wydając nowe potomstwo.Wieczorny zapach kwiatów nie da się porównać z żadnym innym zapachem! A zimne piwo w miłym towarzystwie ...!
Jurekka1Jurekka1Jurekka1Jurekka1
Jurekka1Jurekka1Jurekka1Jurekka1
Jurekka1Jurekka1Jurekka1Jurekka1
Jurekka1Jurekka1Jurekka1Jurekka1
Jurekka1Jurekka1